Showing 55–72 of 154 results

180,000
Sold By: LOVE BAMBOO
67,500
Sold By: LOVE BAMBOO
120,000
Sold By: LOVE BAMBOO
HÀNG TẠM NGƯNG THƯƠNG MẠI
135,000
Sold By: BAMBOOVINA
150,000210,000
Sold By: LOVE BAMBOO

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre vuông TRAMDOT

225,000375,000
Sold By: LOVE BAMBOO
180,000390,000
Sold By: LOVE BAMBOO

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre hình Oval TRAMDOT

150,000210,000
Sold By: LOVE BAMBOO

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre hình Elip TRAMDOT

150,000255,000
Sold By: LOVE BAMBOO
150,000330,000
Sold By: LOVE BAMBOO
270,000360,000
Sold By: LOVE BAMBOO
270,000360,000
Sold By: LOVE BAMBOO
270,000360,000
Sold By: LOVE BAMBOO
315,000405,000
Sold By: LOVE BAMBOO
240,000330,000
Sold By: LOVE BAMBOO
195,000225,000
Sold By: LOVE BAMBOO