TRE TRANG TRÍ
Hình ảnh bụi tre đầu làng luôn gắn liền với mọi người dân Việt Nam và được mô tả trong nhiều áng văn thơ nổi tiếng. Cây tre biểu trưng cho sự đoàn kết cũng như đức tính rắn rỏi của người Việt. Ngày nay với sự phát triển của xã hội, hình ảnh Cây tre không còn được thấy nhiều. Các gia đình ở thành phố lớn có thể trồng các bụi tre, bụi trúc nhỏ với mục đích trang trí. Sự ra đời của phương pháp ép tre đã mở ra cơ hội làm vô vàn các sản phẩm trang trí cho gia đình từ gỗ tre. Sản phẩm trang trí từ tre ép tự nhiên vừa giữ lại được sự nét đẹp vốn có của các cây tre đồng thời rất đa dạng trong kiểu dáng và mẫu mã. Những sản phẩm trang trí làm bằng tre nổi bật được kể đến như là khung tranh tre, hộp tre, khay tre, hũ tre

204,000
76,500
136,000

4. TRE TRANG TRÍ

Kiếm tre Katana L100cm

510,000
60,000
1,360,000
340,000

4. TRE TRANG TRÍ

Hộp bút tre DAYLIN

50,000

4. TRE TRANG TRÍ

Ống gỗ tre vuông DAMEK

306,000
136,000
408,000
238,000
272,000

4. TRE TRANG TRÍ

Ống tre vát xéo DILIE

34,000
136,000

4. TRE TRANG TRÍ

Ống tre cắm hoa DONTE

204,000
136,000
136,000

4. TRE TRANG TRÍ

Khoanh tre cắm bút DYLON

68,000

4. TRE TRANG TRÍ

Đồng hồ ống tre DONAL

255,000

4. TRE TRANG TRÍ

Bút tre tự nhiên DURAN

34,000

SIMPLE BEAUTY FROM BAMBOO

The image of bamboos at the old village gate entrance is always in Vietnamese’s mind and it is described in many famous poems. Bamboo represents the solidarity and solid character of Vietnamse people. Today with economical and social development, bamboo trees are no longer seen much. People in big cities grow small bamboo bush for decorative purposes. The introduction of bamboo panel or industrial bamboo wood has opened up opportunities to make endless bamboo products. These products inherit the beauty of bamboo pattern while retaining its excellent strength of bamboo material. Common decorative bamboo products include bamboo picture frame, bamboo boxes, bamboo trays, bamboo jar boxes … TRĂM ĐỐT’s strength is to customize bamboo products that we have satisfied a thousand of customers. Contact us now to make your own decorative bamboo

×