ỐNG HÚT TRE TỰ NHIÊN

TRĂM ĐỐT mong muốn giúp sức giảm thiểu sự tác động có hại của ống hút nhựa tới môi trường bằng việc sản xuất những chiếc ống hút tre đáng yêu sử dụng vật liệu tre tự nhiên. Tre là loại thực vật sinh trưởng mạnh mẽ và bền vững nhất trên trái đất với tốc độ phát triển và khả năng tái sinh rất cao. Ống hút tre sẽ là một giải pháp hoàn hảo, bền vững cho nhân loại và Trái đất đồng thời giúp mọi người nâng cao nhận thức và trách nhiệm với môi trường thông qua thay đổi thói quen sử dụng ống hút hàng ngày. TRĂM ĐỐT nhận cung cấp sỉ và lẻ ống hút tre tự nhiên cho cửa hàng, nhà hàng, resort trên toàn quốc.

NATURAL BAMBOO STRAWS – RETAIL & WHOLESALE

TRAMDOT would like to join hands in reducing the harmful impact of plastic straws on the environment by introducing lovely natural bamboo straws which are reusable. Bamboo is the most robust and sustainable plant on earth with a very high growth rate and regeneration. Bamboo straws will be a perfect, sustainable solution for humanity and the Earth and help people to raise awareness and environmental responsibility through changing the habit of using straws everyday.

×