8. TẤM TRE ÉP

Tấm ván tre ép dày 5m

792,000

8. TẤM TRE ÉP

Tấm ván tre ép dày 7mm

942,000
2,175,000
3,262,500