2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Ống tre đựng đũa SIMON

270,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Khay tre đựng khăn SILAS

60,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Khoanh tre để trái cây DRU

15,000
90,000
180,000
270,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Bộ Dao, Muỗng, Nĩa tre tự nhiên

82,500

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán dài

30,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán ngắn

30,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Dao tre

22,500

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Nĩa tre

30,000