2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Ống tre đựng đũa SIMON

270,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Khay tre đựng khăn SILAS

60,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Khoanh tre để trái cây DRU

15,000
90,000
180,000
270,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Bộ Dao, Muỗng, Nĩa tre tự nhiên

82,500

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán dài

30,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán ngắn

30,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Dao tre

22,500

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Nĩa tre

30,000
150,000210,000

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre vuông TRAMDOT

225,000375,000
180,000390,000

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre hình Oval TRAMDOT

150,000210,000

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre hình Elip TRAMDOT

150,000255,000
150,000330,000
270,000360,000
270,000360,000
270,000360,000
315,000405,000
240,000330,000
195,000225,000
180,000330,000
285,000360,000
270,000360,000