153,000
225,000

6. GIA CÔNG TRE

Đĩa tre tròn D30 GOGI

270,000
420,000
309,000
249,000

6. GIA CÔNG TRE

Hộp tre vẽ cá TAHTA

45,000
150,000

6. GIA CÔNG TRE

Hộp quà tre LEXUS

120,000
360,000
390,000
375,000
390,000

6. GIA CÔNG TRE

Ống tre đựng mì LAME

105,000
90,000
300,000
285,000
195,000

6. GIA CÔNG TRE

Đĩa tre chữ nhật LÀU

315,000
180,000
195,000
90,000

6. GIA CÔNG TRE

Khối tre hình Oval

75,000