Showing 37–54 of 154 results

270,000
Sold By: LOVE BAMBOO

5. GIA CÔNG TRE

Ống tre đựng mì LAME

105,000
Sold By: LOVE BAMBOO
90,000
Sold By: LOVE BAMBOO
300,000
Sold By: LOVE BAMBOO
285,000
Sold By: LOVE BAMBOO

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Bộ Dao, Muỗng, Nĩa tre tự nhiên

82,500
Sold By: TRĂM ĐỐT FURNITURE
195,000
Sold By: LOVE BAMBOO

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán dài

30,000
Sold By: TRĂM ĐỐT FURNITURE

5. GIA CÔNG TRE

Đĩa tre chữ nhật LÀU

315,000
Sold By: LOVE BAMBOO

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán ngắn

30,000
Sold By: TRĂM ĐỐT FURNITURE
180,000
Sold By: LOVE BAMBOO
195,000
Sold By: LOVE BAMBOO
90,000
Sold By: LOVE BAMBOO

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Dao tre

22,500
Sold By: TRĂM ĐỐT FURNITURE

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Nĩa tre

30,000
Sold By: TRĂM ĐỐT FURNITURE

5. GIA CÔNG TRE

Khối tre hình Oval

75,000
Sold By: LOVE BAMBOO