Showing 37–54 of 152 results

270,000

5. GIA CÔNG TRE

Ống tre đựng mì LAME

105,000
90,000
300,000
285,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Bộ Dao, Muỗng, Nĩa tre tự nhiên

82,500
195,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán dài

30,000

5. GIA CÔNG TRE

Đĩa tre chữ nhật LÀU

315,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Muỗng tre nhỏ cán ngắn

30,000
90,000

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Dao tre

22,500

2. Phụ Kiện Bàn Ăn

Nĩa tre

30,000

5. GIA CÔNG TRE

Khối tre hình Oval

75,000
180,000