1. HỘP QUÀ TẾT MÂY TRE

Hộp tre đựng mứt Tết FRIESLAND

476,000

1. HỘP QUÀ TẾT MÂY TRE

Hộp tre đựng mứt tết TÂN SỬU

374,000
340,000
391,000
323,000
204,000
221,000

2. HỘP QUÀ TRE

Hộp tre đựng bút PMC

204,000

2. HỘP QUÀ TRE

Hộp tre đựng Cafe PUN

501,500

2. HỘP QUÀ TRE

Hộp tre đựng dao EICKER

476,000
493,000
425,000
391,000
433,500
561,000
646,000
119,000
221,000
255,000
391,000
306,000

6. GIA CÔNG TRE

Kẹp tre gắp đá NSP

30,600

3. Ly, Cốc Tre

Ly tre uống rượu NSP

37,400

6. GIA CÔNG TRE

Tấm tre gác đũa BLAIR

221,000

6. GIA CÔNG TRE

Xe đạp tre TRAM DOT

17,000,000
500,000
720,000

×